Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

list-ministra-edukacji-narodowej-do-rodzicow-i-opiekunow-uczniow