Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

1 marca 2019 r. naszą szkołę odwiedził ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej. Spotkanie to związane było z wizytacją kanoniczną odbywającą się na terenie parafii.
Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny tematycznie związany z wizytą.
Po występie ks. Continue reading

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że w najbliższych latach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 792 zł.
Szczegółowe informacje na temat programu Continue reading