Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybędzy informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywały się według skróconego planu zajęć z uwagi na posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Rozkład lekcji skróconych
lekcja od godziny przerwa do godziny
1. 8.00 Continue reading