Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Ostatnio na  jednej z lekcji języka polskiego w klasie VIII odwiedził nas niesamowity gość-  bohater lektury „Mały Książę”. Odbyło się to dzięki prezentacji interaktywnej książki z rozszerzoną rzeczywistością, którą pani Kłusak przyniosła na lekcję języka polskiego. Uczniowie weszli Continue reading

Raporty sesji z plusem

Raporty sesji z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie naszej szkoły, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Continue reading