Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 uczniowie Szkoły Podstawowej w Przybędzy realizują zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.