Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Nauka i zabawa – projekt matematyczny!

Nauka i zabawa – projekt matematyczny Mpotęga „Budujemy miasta”

W Szkole Podstawowej w Przybędzy od 14 września br. realizowany jest projekt matematyczny Mpotęga pod nazwą: Budujemy miasta… czyli mali urbaniści, refundowany przez MBANK.

Autorem i prowadzącą zajęcia jest dyrektor Continue reading