Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Zebranie z rodzicami

Zebranie wychowawców poszczególnych klas z rodzicami odbędzie się 18 września 2018 r. o godz. 17.oo.

Serdecznie zapraszamy!