Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest dla nas zawsze wielkim szkolnym wydarzeniem. Każda klasa przygotowuje się do niego szczególnie: wykonując plakaty i powtarzając tabliczkę mnożenia. Potem jest już 28 września, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Pani Alicja Wrona, nauczycielka matematyki, była koordynatorem akcji w naszej szkole. W tym dniu uczniowie stali się egzaminatorami i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia swoich kolegów oraz dorosłych. Wszyscy, którzy brali udział w akcji, otrzymali słodki poczęstunek, a najlepsi specjalne certyfikaty. Gratulujemy!