Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Wolontariusze w naszej szkole

Niedawno odwiedzili nas niezwykli goście. Jascha – wolontariusz z Niemiec i Jorge – wolontariusz z Hiszpanii, którzy realizują projekt wolontariatu europejskiego „Climb your mountain – path2” w ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Soli. Projektowi temu patronuje Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydlamy”.
Ci młodzi ludzie zarazili nas wszystkich swoją otwartością i ciekawością świata. Pomagali nauczycielom w prowadzeniu lekcji i rozmawiali z uczniami po polsku, angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Dziękujemy Panu Wiesławowi Sylwestrowi Jakubcowi za zaproszenie takich wspaniałych gości!