Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Rozkład lekcji skróconych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybędzy informuje, że w dniu 31 października 2018 r. zajęcia lekcyjne będą odbywały się według skróconego planu zajęć. Świetlica w tym dniu będzie czynna jak zwykle – do 16.00.

Jednocześnie przypominamy, że dzień 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rozkład lekcji skróconych
lekcja od godziny przerwa do godziny
1. 8.00   8.30
    10 minut  
2. 8.40   9.10
    10 minut  
3. 9.20   9.50
    10 minut  
4. 10.00   10.30
    20 minut (obiad)  
5. 10.50   11.20
    10 minut  
6. 11.30   12.00
    10 minut  
7. 12.10   12.40
    10 minut  
8. 12.50   13.20