Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Bezpieczne ferie

4 lutego naszą szkołę odwiedził dzielnicowy asp. mgr Marcin Golec, aby przeprowadzić z uczniami pogadankę na temat bezpiecznych ferii. Przestrzegał przed niebezpieczeństwami i udzielił rad, jak spędzać wolny czas odpowiedzialnie.