REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2023/2024

l.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2023r. – 17.03.2023r.01.08.2023r.–07.08.2023r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym20.03.2023r. – 24.03.2023r.08.08.2023r.–11.08.2023r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2023r.
godz. 15.00
14.08.2023r.
godz. 15.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia29.03.2023r. – 05.04.2023r.16.08.2023r. – 18.08.2023r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych14.04.2023r.
godz. 15.00
21.08.2023r.
godz. 15.00

ZAŁĄCZNIKI:

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy