Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy informuje, że w dniach od 4 do 15 marca br. odbędą się zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2019/20. Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach od 2013 do 2016. W wyjątkowych przypadkach statut przedszkola dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5 roku. Przypominam, że wszystkie 6-latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek i oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy informuje, że w dniach od 4 do 22 marca br. w sekretariacie Szkoły odbędą się zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/20.
Podczas zapisów rodzic zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego wniosku. Wniosek i oświadczenia można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.