Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

„Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że w najbliższych latach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 792 zł.
Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz.