Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ

1 marca 2019 r. naszą szkołę odwiedził ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej. Spotkanie to związane było z wizytacją kanoniczną odbywającą się na terenie parafii.
Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny tematycznie związany z wizytą.
Po występie ks. Biskup zwrócił się do zebranych wskazując, jak ważne są wartości, które przyjmujemy w szkole, gdyż pozostają one w naszych sercach na całe życie. Namawiał, by pozostać im wiernym, bo one są ponadczasowe.
Następnie udał się na spotkanie z księdzem proboszczem Januszem Dudkiem, panią Dyrektor Zespołu oraz pedagogami. Cieszymy się, że od naszej szkoły ks. Biskup rozpoczął swoją wizytację.