Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Spotkanie z rodzicami – 9 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 9 maja 2019 r.(czwartek) o godz.17.00
Przedmiotem spotkania będzie: profilaktyka uzależnień (zebranie ogólne). Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami i poinformowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, omówienie bieżących spraw, a w klasach IV-VIII poinformowanie o szczegółach wycieczki do Wrocławia.