Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

PODSUMOWANIE AKCJI „SZKOLE POMAGAMY, ŚWIAT OCZYSZCZAMY” – ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy we współpracy z firmą Green Office.co w maju b.r. zebrał 2600 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i otrzymał bon w wysokości 527 zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy).
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pełne zaangażowanie w akcję.