Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Podsumowanie akcji „100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”

W dniu 05.06.2019 r. w Delagaturze w Bielsku – Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”. Cieszymy się, że nasza szkoła dołączyła do tej akcji. Dziękujemy za zaangażowanie i za Waszą hojność.