Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Wyniki w ogólnopolskim projekcie “Lepsza szkoła”

Nasi uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Lepsza szkoła”.
Bardzo nas cieszą wyniki jakie uzyskali z matematyki. Poniżej prezentujemy raporty szkoły na tle województwa i kraju.