Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W tym roku szkolnym Egzaminatorami na terenie szkoły zostali uczniowie klasy VII. Przeegzaminowali wszystkich uczniów obecnych w tym dniu w szkole oraz nauczycieli i pracowników obsługi. W efekcie zostali wyłonieni Eksperci Tabliczki Mnożenia. Uczniowie zostali nagrodzeni certyfikatami oraz stosownymi odznaczeniami mistrzowskimi. Były też nagrody pocieszenia. Obchody tego dnia przysporzyły naszym uczniom i nauczycielom dużo zabawy i radości.