Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Konkurs na „MÓJ ZIELNIK”

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich uczniów Naszej Szkoły do udziału w konkursie dotyczącym wykonania Zielnika z liści drzew naszej okolicy.
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna uczniów, nauka samodzielnego rozpoznawania rodzimych gatunków drzew oraz rozbudzenie pasji przyrodniczej.
Zielniki podpisane proszę składać do
9 grudnia 2019 r.
Marta Pawlus-Hulbój