Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Wolontariat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy prężnie działa wolontariat, a członkowie naszej szkolnej społeczności chcą bezinteresownie pomagać i wprost prześcigają się w pomysłach na kolejne inicjatywy. Św. Jan Paweł II jest dla nas autorytetem, a jego piękne słowa są naszym drogowskazem. Pragniemy dzielić się z innymi i robimy to poprzez uczestnictwo w różnych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Jesień oraz okres zbliżających się świąt obfitował w naszej szkole w wiele takich wydarzeń. Choć nie jesteśmy dużą placówką, to jedno jest pewne, nasi uczniowie mają wielkie serca.
Pierwsza akcja w tym roku to pomoc dla braci mniejszych, czyli zbiórka karmy dla zwierząt z żywieckiego schroniska. Inicjatywa ta cieszy się zawsze wielką popularnością, dzieci kochają zwierzęta i chętnie im pomagają. W listopadzie do schroniska została dostarczona spora ilość suchej i mokrej karmy.
Nie zapomnieliśmy także o naszych rodakach za wschodnią granicą. „Święty Mikołaj na Kresach” to coroczna akcja charytatywna, której organizatorem jest Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratorium Oświaty. Uczniowie, przedszkolaki, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali dary w postaci słodyczy, zabawek, żywności oraz artykułów szkolnych, które jeszcze przed świętami trafią do dzieci z polskich szkół na Litwie, Ukrainie i Białorusi.
W tym roku po raz kolejny włączyliśmy się także w akcję „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt pomocy charytatywnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Akcja „Góra Grosza” to kolejne przedsięwzięcie, którego realizacja stała się już tradycją naszej placówki. Celem, na który zbieramy drobne monety, jest pomoc dzieciom z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Każdy przynosi tyle, ile może, w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.
Ostatnia akcja charytatywna, w jaką zaangażowały się nasza szkoła i przedszkole, z której jesteśmy bardzo dumni, nosi nazwę „Podaruj kawałek nieba”. Jest to zbiórka na rzecz Wojtusia – kilkunastomiesięcznego chłopca pochodzącego z położonej nieopodal wioski, chorego na nowotwór złośliwy wątroby i nadnerczy. Zaangażowanie wszystkich naszych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przerosło najśmielsze oczekiwania. Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, o które prosili rodzice, właśnie została zakończona i w tym tygodniu zostaną one dostarczone rodzinie.
Celem naszych akcji jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na drugiego człowieka (słabszego, mniej sprawnego i zaradnego), uczenie empatii – tak ważnej w codziennym życiu- oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt. W drugim półroczu zaplanowane są kolejne akcje, które, mamy nadzieję, zostaną przyjęte przez naszą szkolną społeczność równie entuzjastycznie.