Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice! Przypominamy, że 9 stycznia 2020 r. (czwartek) odbędzie się obowiązkowe spotkanie z rodzicami wraz omówieniem osiągnięć uczniów w pierwszym półroczu. O 17.00 odbędzie się zebranie ogólne, a następnie spotkania z wychowawcami klas. W tym dniu lekcje będą skrócone o 15 min. z uwagi na posiedzenie rady pedagogicznej.

Poniżej znajduje się rozkład lekcji skróconych.

Rozkład lekcji skróconych:

lekcja 1. 8.00- 8.30
lekcja 2. 8.40 – 9.10
lekcja 3. 9.20 – 9.50
lekcja 4. 10.00 – 10.30
lekcja 5. 10.50 – 11.20
lekcja 6. 11.30 – 12.00
lekcja 7. 12.10 – 12.40
lekcja  8. 12.50 – 13.20