Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Raporty sesji z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie naszej szkoły, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Dzięki temu można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Klasa VI, w której matematyki uczy Pani Dyrektor Elżbieta Borowik, wypadła w tym teście – jak zwykle – znakomicie. Gratulujemy także V klasie wysokich wyników.