Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Materiały oświatowo-zdrowotne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
publikujemy kolejne materiały, które otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Ministerstwa Zdrowia, związane z zapewnieniem warunków do utrzymania higieny osobistej dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych.