Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Przybędzy

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 uczniowie Szkoły Podstawowej w Przybędzy realizują zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.
 
Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości.
 
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
 
Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem NR 6/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy z dnia 24 marca 2020 r.
 
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.
 
Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.