Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie otwarcia przedszkoli

Szanowni Rodzice,

w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów umożliwiającą działalność przedszkoli informuję, że gmina Radziechowy-Wieprz jako organ prowadzący  Przedszkoli Publicznych rozpoczęła przygotowania do ich otwarcia.

Planowany termin otwarcia Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy to 18 maja 2020 r.

Poniżej przekazuję Państwu szczegółową informację Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie otwarcia przedszkoli.

Dyrektor ZSP w Przybędzy

 

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie otwarcia przedszkoli

Informuję, że Publiczne Przedszkola na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz zostaną otwarte od 18 maja 2020r.

W tej chwili prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do przedszkoli. Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi. W zależność od ilości dzieci, które będą wymagały opieki, uruchomione zostaną wyznaczone przedszkola w gminie.

W związku z nadzwyczajną sytuacją apeluję aby do placówek posłać tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Szczególnie  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zastrzegam, że po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu w/w termin może ulec zmianie, w zależności od rozwoju epidemii koronawirusa w województwie śląskim i powiecie żywieckim.

Placówki niepubliczne decyzję w sprawie terminu otwarcia podejmują we własnym zakresie.

Apeluję o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kieruję się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkańców.

Maciej Mika
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz