Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Spotkanie wychowawców z rodzicami klas 1-4 i 5-8

Wychowawcy klas serdecznie zapraszają rodziców naszych uczniów na spotkanie w poniedziałek 14 września 2020.

Rodziców uczniów klas 1 – 4 zapraszamy na godzinę 17.00

Rodziców uczniów klas 5 – 8 zapraszamy na godzinę 17.45

W godzinach 17.45 do 18.15 odbędzie się wstępne szkolenie na temat edukacji zdalnej w naszej szkole. Szkolenie odbędzie się w salce gimnastycznej.