Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Informacja dyrektora szkoły w sprawie kształcenia zdalnego

Od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych, w tym i naszej, przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III  będą funkcjonowały bez zmian. Nauka w tych klasach odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć zdalnych w klasach IV-VIII zostaną podane w poniedziałek.

Uczniowie klas 4-8 i uczący w tych klasach nauczyciele zobowiązani są do zdalnej nauki na platformie gmail (Classroom, Meet).

Proszę o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Elżbieta Borowik