Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Nauka i zabawa – projekt matematyczny!

Nauka i zabawa – projekt matematyczny Mpotęga „Budujemy miasta”

W Szkole Podstawowej w Przybędzy od 14 września br. realizowany jest projekt matematyczny Mpotęga pod nazwą: Budujemy miasta… czyli mali urbaniści, refundowany przez MBANK.

Autorem i prowadzącą zajęcia jest dyrektor Zespołu i zarazem nauczyciel matematyki Elżbieta Borowik. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI i ich rodziców. Uczestnicy łączą naukę z zabawą, są też elementy rywalizacji oraz wymiana pomysłów. Każdy uczeń otrzymał zestaw przyrządów geometrycznych, kalkulator oraz materiały plastyczne, do wykorzystania na zajęciach.

W obecnej sytuacji, przez najbliższe dwa tygodnie zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia odbędą się po powrocie uczniów do szkoły.

Nauka i zabawa ….matematyka może być bardzo przyjemna…