NASZE PROJEKTY

Program Profilaktyczny Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Nasza szkoła realizuje program profilaktyczny pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia. W zajęciach biorą udział uczniowie klas II-VI. Każde dziecko tworzy własną APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ potrzebną wtedy, gdy trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor i nadzieję.

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Na to pytanie szukamy odpowiedzi, realizując poszczególne tematy programu:

1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy.

2. Optymizm – myśl pozytywne, wtedy jest łatwiej.

3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń.

4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.

5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.

6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie.

7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.

8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych.

9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.

10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami.


Zakończenie projektu grantowego mPotęga

Klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Przybędzy zakończyli matematyczny projekt grantowy mPotęga, który w całości finansowany był przez mFundację mBanku. Autorem projektu i prowadzącą była dyrektor placówki Elżbieta Borowik. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie rozwijali zainteresowania matematyczne. Na zajęciach uczyli się przez zabawę. Praca prowadzona była w trzech grupach wiekowych. Część zajęć, z powodu pandemii, musiała odbyć się w domach, gdzie w pracę angażowali się również rodzice.
Uczniowie obliczali obwody, pola figur, objętości prostopadłościanów, wykonywali modele brył. Utrwalali jednostki długości, pola i objętości. Doskonalili sprawność liczenia. Trudniejsze obliczenia wykonywali na kalkulatorach. Podczas prac plastycznych dbali o ład i porządek w miejscu pracy. Uczyli się współdziałać w zespole. Wszystkie te zmagania potrzebne były do zaprojektowania i wykonania makiety miasta. Grupy pilnie pracowały, prześcigały się w pomysłach. Zdarzało się też, że ,,podkradały sobie pomysły”. Budowle powstawały z kartonowych opakowań po produktach, lekach, słodyczach itp. Makieta wypełniona została plastelinowymi postaciami ludzi i zwierząt. Pojawiły się kolorowe kwiaty i drzewa z papieru.
Efekt końcowy pozytywnie zadziwił. Wszystko wyszło zgodnie z planem. Powstałe makiety zostały wystawione na korytarzu, gdzie można podziwiać pracę uczestników projektu. Na zakończenie każdy uczestnik zaliczył test, w którym wykazał się zdobyta wiedzą. Odbył się też quiz z nagrodami. Za udział w projekcie i pracowicie spędzony czas wszyscy otrzymali nagrody. Były to gry planszowe, piłkarzyki, puzzle, globusy, kubki. Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę.

W nasze szkole jest aktualnie realizowany Program mPotęga z ramienia Fundacji Dobra Sieć

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy