NASZE PROJEKTY


Zakończenie projektu grantowego mPotęga

Klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Przybędzy zakończyli matematyczny projekt grantowy mPotęga, który w całości finansowany był przez mFundację mBanku. Autorem projektu i prowadzącą była dyrektor placówki Elżbieta Borowik. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie rozwijali zainteresowania matematyczne. Na zajęciach uczyli się przez zabawę. Praca prowadzona była w trzech grupach wiekowych. Część zajęć, z powodu pandemii, musiała odbyć się w domach, gdzie w pracę angażowali się również rodzice.
Uczniowie obliczali obwody, pola figur, objętości prostopadłościanów, wykonywali modele brył. Utrwalali jednostki długości, pola i objętości. Doskonalili sprawność liczenia. Trudniejsze obliczenia wykonywali na kalkulatorach. Podczas prac plastycznych dbali o ład i porządek w miejscu pracy. Uczyli się współdziałać w zespole. Wszystkie te zmagania potrzebne były do zaprojektowania i wykonania makiety miasta. Grupy pilnie pracowały, prześcigały się w pomysłach. Zdarzało się też, że ,,podkradały sobie pomysły”. Budowle powstawały z kartonowych opakowań po produktach, lekach, słodyczach itp. Makieta wypełniona została plastelinowymi postaciami ludzi i zwierząt. Pojawiły się kolorowe kwiaty i drzewa z papieru.
Efekt końcowy pozytywnie zadziwił. Wszystko wyszło zgodnie z planem. Powstałe makiety zostały wystawione na korytarzu, gdzie można podziwiać pracę uczestników projektu. Na zakończenie każdy uczestnik zaliczył test, w którym wykazał się zdobyta wiedzą. Odbył się też quiz z nagrodami. Za udział w projekcie i pracowicie spędzony czas wszyscy otrzymali nagrody. Były to gry planszowe, piłkarzyki, puzzle, globusy, kubki. Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę.

W nasze szkole jest aktualnie realizowany Program mPotęga z ramienia Fundacji Dobra Sieć

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy