Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Wkrótce minie 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce…

W tym miejscu będziemy informować o konkursie historycznym oraz prezentować informacje związane z tym tragicznym w skutkach dla Polski dniem.