Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

W dniu 10 listopada 2021 roku, o godzinie, 11 minut 11 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nasza ojczyzna przez 123 latach (1795 – 1918) była nieobecna na mapach świata. W dniu 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość, która trwa do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy często za cenę swojego życia i zdrowia przyczynili się do powrotu Polski na mapę świata oraz do jej dalszego rozwoju.

W dniu 11 listopada pamiętamy o nich. Jednym z wyrazów naszej pamięci, niech będzie modlitwa za ojczyznę i bohaterów roku 1918 a także wywieszenie biało czerwonej flagi.