Tak pracują nasi uczniowie!

W naszym zespole zakończył się cykl specjalistycznych zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Uczniowie mogli brać udział w zajęciach z zakresu sensoplastyki, zabaw ruchowych i gier planszowych z elementami logopedii, robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO WEDO oraz w zajęciach plastycznych z elementami arteterapii. Był to świetny czas do rozbudzenia wyobraźni, integracji klasowej oraz pracy w grupach. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy