Terapia Ręki

Od września w naszym zespole prowadzone są zajęcia z „Terapii Ręki” dla klasy I.

W czasie zajęć rozwijana jest sprawność ruchowa całej kończyny górnej dziecka, usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, umiejętność chwytu, dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej ucznia. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy