Spotkanie dla rodziców

W dniu 8 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców z psychologiem ze Stowarzyszenia Dajemy Radość, Panią Anetą Koterbą. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z wprowadzaniem przez szkołę Standardów Ochrony Małoletnich dotyczące m.in.: bezpiecznych relacji pomiędzy uczniami i pracownikami szkoły, zasad bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci oraz przemocy rówieśniczej. Omówiono skutki tych zagrożeń, ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz sposoby, jak im przeciwdziałać.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy