Świetlica

W roku szkolnym 2023/24 świetlica czynna jest w godzinach od 11:50 do 15:50.

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

Marta Pawlus – Hulbój

Łukasz Kręcichwost

Wiesław Sylwester Jakubiec

Godziny pracy:

Poniedziałek:

11:50 do 15:50 Marta Pawlus-Hulbój 

Wtorek:

11:50 do 15:50 Łukasz Kręcichwost

Środa:

11:50 do 13:50 Łukasz Kręcichwost

13:50 do 15:50 Wiesław Sylwester Jakubiec

Czwartek:

11:50 do 15:50 Wiesław Sylwester Jakubiec

Piątek:

11:50 do 15:50  Wiesław Sylwester Jakubiec

 

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

FUNKCJE OPIEKUŃCZE

  1. W czasie pobytu w szkolę, zapewnia opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
  2. Stwarza możliwość nauki własnej.
  3. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek.

FUNKCJE DYDAKTYCZNE

  1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.
  2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.
  3. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

FUNKCJE WYCHOWAWCZE

  1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.
  2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.
  3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Kryteria naboru do świetlicy:
Wypełnienie karty zgłoszeń  dziecka na świetlice szkolną  przez rodziców.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy