Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Świetlica

W roku szkolnym 2018/19 świetlica czynna jest w godzinach od 11:50 do 16:00.

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

Beata Sobek

Katarzyna Ozimińska

Elżbieta Garncarczyk

Piotr Szczepaniak

Łukasz Kręcichwost

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek:

11:50 do 13:50 Katarzyna Ozimińska

13:50 do 16:00 Łukasz Kręcichwost

 

Wtorek:

11:50 do 14:30 Beata Sobek

14:30 do 16:00 Łukasz Kręcichwost

 

Środa:

11:50 do 14:30 Łukasz Kręcichwost

14:30 do 16:00 Piotr Szczepaniak

 

Czwartek:

11:50 do 12:40 Beata Sobek

12:40 do 14:30 Elżbieta Garncarczyk

14:40 do 16:00 Piotr Szczepaniak

 

Piątek:

12:40 do 13:30  Piotr Szczepaniak

13:30 do 14:35 Łukasz Kręcichwost

14:35 do 16:00 Piotr Szczepaniak

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

FUNKCJE OPIEKUŃCZE

  1. W czasie pobytu w szkolę, zapewnia opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
  2. Stwarza możliwość nauki własnej.
  3. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek.

FUNKCJE DYDAKTYCZNE

  1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.
  2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.
  3. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

FUNKCJE WYCHOWAWCZE

  1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.
  2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.
  3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Kryteria naboru do świetlicy:
Wypełnienie karty zgłoszeń  dziecka na świetlice szkolną  przez rodziców.