Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2022 r. / czwartek
Zebranie rodziców kl. 1-8 21.09.2022 r. / środa
Święto KEN 14.10.2022 r. / piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2022 r. / poniedziałek
Wszystkich Świętych 1.11.2022 r. / wtorek
Narodowe Święto Niepodległości dzień ustawowo wolny od pracy 11.11.2022 r. / piątek
Zebranie rodziców kl. 1-8 23.11.2022 r. / środa
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 11.01.2023 r. / środa
Święto Trzech Króli 6.01.2023 r. / piątek
Zebranie rodziców kl. 1-8 12.01.2023 r. / czwartek
Ferie zimowe – województwo śląskie 16.01-29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6.04-11.04.2023 r.
Święto pracy dzień ustawowo wolny od pracy 1.05.2023 r. / poniedziałek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.05.2023 r. / wtorek
Święto Konstytucji 3 Maja dzień ustawowo wolny od pracy 3.05.2023 r. / środa
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4.05-5.05.2023
Zebranie rodziców kl. 1-8 10.05.2023 r. / środa
Boże Ciało dzień ustawowo wolny od pracy 8.06.2023 r. / czwartek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9.06.2023 r. / piątek
Konferencja klasyfikacyjna roczna 15.06.2023 r. / czwartek
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023 r. / piątek
Konferencja podsumowująca 23.06.2023 r. / piątek
Ferie letnie 24.06-31.08.2023 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
Próbny egzamin ósmoklasistów listopad/marzec
*Egzamin ósmoklasistów / dni wolne od zajęć dydaktycznych 23-25.05.2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy