Kontakt

WYBIERZ SPRAWĘ DO ZAŁATWIENIA

UWAGA:
Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ADRES PLACÓWKI PUBLICZNEJ:

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Przybędzy

ul. 3 Maja 71, 34 – 381 Radziechowy

tel. 33 8676-276

email: szkolaprzybedza@wp.pl

www.szkola.przybedza.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy