Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Anna Rybarska

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak