Specjaliści w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak

TYGODNIOWY ROZKŁAD PRACY SPECJALISTÓW

Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023/24

(psycholog, pedagog specjalny)

DZIEŃ TYGODNIASTANOWSIKOGODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEKpsycholog8.30-12.45
WTOREKpedagog specjalny

psycholog
9.45-12.45

12.00-12.45, 13.30-15.00
ŚRODApsycholog7.55-13.40
CZWARTEKpsycholog7.55-13.35
PIĄTEKpedagog specjalny

psycholog
7.45-12.45

11.15-13.30

Pedagog specjalny – mgr Anna Stasica-Dyrda

Psycholog – mgr Katarzyna Żarczyńska-Lizak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy