Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2020/21

Podział godzin_obowiązuje od dnia 1 luty 2021

WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W NASZEJ SZKOLE O GODZINIE 8:00

UCZNIOWIE REALIZUJĄCY NAUKĘ ZDALNĄ, MAJĄ PONADTO INFORMACJĘ NA PLATFORMIE CLASSROOM

Plan lekcji ważny od 1.02.2021