Rekrutacja do przedszkola

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. Takie oświadczenie należy złożyć u wychowawcy grupy do 22 lutego 2024 roku.

l.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2024r. – 14.03.2024r.06.05.2024r.-15.05.2024r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15.03.2024r.- 21.03.2024r.16.05.2024r.-
17.05.2024r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22.03.2024r.
do godz. 15.00
20.05.2024r.
do godz. 15.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia25.03.2024r.-28.03.2024r.21.05.2024r.-24.05.2024r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
02.04.2024r.
do godz. 15.00
21.08.2024r.
do godz. 15.00

ZAŁĄCZNIK:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy