Rekrutacja do przedszkola

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. Takie oświadczenie należy złożyć u wychowawcy grupy do 21 lutego 2023 roku.

l.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2023r. – 14.03.2023r.08.05.2023r.-16.05.2023r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15.03.2023r.- 21.03.2023r.17.05.2023r.-
22.05.2023r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22.03.2023r.
do godz. 15.00
23.05.2023r.
do godz. 15.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia23.03.2023r.-27.03.2023r.24.05.2023r.-29.05.2023r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
31.03.2023r.
do godz. 15.00
01.06.2023r.
do godz. 15.00

ZAŁĄCZNIK:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy