Dyżur wakacyjny 2022/23

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2022/2023

W okresie wakacyjnym na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w następujących placówkach:

Miesiąc dyżuruNazwa i adres przedszkola dyżurującegoTelefon kontaktowyNr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty
lipiec Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu

Adres: Wieprz ul. Żywiecka 1100
33 8675 46085 8140 0009 0007 0960 2000 0040

tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka
sierpieńPubliczne Przedszkole w Przybędzy

Adres: Przybędza ul. 3 Maja 69


33 8676 276
77 8140 0009 0007 0175 2000 0040

tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 dokonywane są od dnia 5 czerwca 2023r. do 16 czerwca 2023r.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg. następującego harmonogramu:

  1. pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) od 5 czerwca 2023r. do 16 czerwca 2023r.,
  2. dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023r. do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,
  3. Wniesienie opłat do dnia 23 czerwca 2023r.
  4. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 27 czerwiec 2023r.,
  5. Niedostarczenie w/w dokumentów oraz nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.

Więcej informacji dotyczącej organizacji dyżurów oraz kart zgłoszeń dziecka w poniższym załączniku.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy