Dyżur wakacyjny 2023/24

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2023/2024

W okresie wakacyjnym na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w następujących placówkach:

Miesiąc dyżuruNazwa i adres przedszkola dyżurującegoTelefon kontaktowyNr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty
lipiec
2024
Publiczne Przedszkole
w Bystrej, Bystra 81

338675570

87 8140 0009 0007 0162 2000 0040

tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka
sierpień
2024

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
ul. Św. Marcina 740


33 8676224

05 8140 0009 0007 0191 2000 0040

tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 dokonywane są od dnia 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024r.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg. następującego harmonogramu:

  1. pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
    od 3 czerwca 2024r. do 14 czerwca 2024r.,
  2. dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024r. do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane
    w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,
  3. Wniesienie opłat do dnia 24 czerwca 2024r.
  4. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 26 czerwiec 2024r.,
  5. Niedostarczenie w/w dokumentów oraz nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny. 

Więcej informacji dotyczącej organizacji dyżurów oraz kart zgłoszeń dziecka w poniższym załączniku.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy