Położenie szkoły

Szkoła położona jest w malowniczym zakątku Kotliny Żywieckiej u podnóża Matyski w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na górę Matyskę prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Nad miejscowością góruje Matyska (609 m. n.p.m.) – wzniesienie położone między Przybędzą a Radziechowami – i z tych dwóch miejscowości prowadzi droga na szczyt. Na szczycie w roku jubileuszowym został wzniesiony Krzyż Milenijny i kapliczka.
Miejsce to nazywane jest Golgotą Beskidów. Wzdłuż ścieżki prowadzącej na górę od strony Radziechów zbudowane zostały stacje drogi krzyżowej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyb%C4%99dza

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy