O nauczycielach i nie tylko…


 • W Naszej Szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.
   
  Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.
  Dla Pani dyrektor naszego zespołu nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.
  Kadra nauczycielska, obsługa szkoły, rodzice i uczniowie stanowią fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby nasza przybędzańska szkoła i przedszkole były miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.
  Kadra w Naszej Szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania i wychowania.
   
  W działalności wychowawczej i dydaktycznej Nasi Nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami – ale również niezwykłą pomysłowością. Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania – prowadzącego do zrozumienia otaczającego Świata.
 • Wszyscy Nauczyciele to multispecjaliści, ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania. Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w przedszkolu i szkole, będzie służyć wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

mgr Alicja Wrona – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przybędzy, nauczyciel matematyki

Godziny przyjęć:

Wtorek 10.00 – 11.00

Piątek 11.00 – 12.00

mgr Iwona Kłusak – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy,  – wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego.

_________________________________________________

Nauczyciele Przedszkola

mgr Dominika Adamczyk – Lizak – wychowanie przedszkolne

mgr Elżbieta Naglik– wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowanie przedszkolne

_________________________________________________

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

I ETAP EDUKACYJNY

mgr Edyta Krzak – wychowawca klasy III, logopeda

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowawca klasy I, przedszkole

mgr Dorota Szczotka – wychowawca klasy II,  biblioteka. 

_________________________________________________

II ETAP EDUKACYJNY

mgr Katarzyna Copija – matematyka

mgr Elżbieta Osmałek – Pyrgies – wychowawca klasy VIII, język angielski

mgr Bogusława Włoch – wychowawca kl. VII, historia, WOS, geografia,  nauczyciel współorganizujący kształcenie 

mgr Marta Pawlus – Hulbój –  przyroda,  biologia, fizyka, chemia  oraz wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna

mgr Katarzyna Żarczyńska – Lizak – psycholog szkolny

mgr Monika Dybał  – nauczyciel współorganizujący kształcenie 

mgr Anna Stasica – Dyrda – pedagog specjalny

mgr Beata Sobek – nauczyciel współorganizujący  kształcenie, administrator dziennika elektronicznego oraz szkolnego FB

mgr Izabela Płonka – muzyka 

mgr Kamila Kowalska – Worek – język niemiecki

mgr Edyta Krzak – plastyka, logopeda

mgr Dorota Dymała – nauczyciel współorganizujacy kształcenie

ks. mgr Sławomir Zadora – religia

mgr Łukasz Kręcichwost – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wiesław Sylwester Jakubiec – zajęcia komputerowe, informatyka, technika, świetlica szkolna

_________________________________________________

Pracownicy wspomagający:

Pani Beata Hyla – pomoc nauczyciela

Pani Natalia Matlak-Noga – pomoc nauczyciela

_________________________________________________

Pracownicy administracji:

Pani Ilona  Piątek – sekretarz ZSP w Przybędzy

Pani Aneta Rybarska – intendent ZSP w Przybędzy

_________________________________________________

Pracownicy obsługi technicznej szkoły:

Pani Krystyna Nejman – pracownik fizyczny (woźna szkolna)

Pani Anita Lizak- pracownik fizyczny (woźna szkolna)

Panie:  Elżbieta Brodacz, Agnieszka Mocek, Krystyna Talik, Justyna Biela oraz Anita Michulec – pracownicy kuchni oraz przedszkola.

Pan Paweł Dobosz – szkolny konserwator/palacz

_________________________________________________

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy