Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

O nauczycielach i nie tylko…


W Naszej Szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.
 
Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.
Dla Pani dyrektor naszego zespołu nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.
Kadra nauczycielska, obsługa szkoły, rodzice i uczniowie stanowią fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby nasza przybędzańska szkoła i przedszkole były miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.
Kadra w Naszej Szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania i wychowania.
 
W działalności wychowawczej i dydaktycznej Nasi Nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami – ale również niezwykłą pomysłowością. Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania – prowadzącego do zrozumienia otaczającego Świata.

Wszyscy Nauczyciele to multispecjaliści, ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania. Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w przedszkolu i szkole, będzie służyć wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

mgr Elżbieta Borowik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przybędzy, 
nauczyciel matematyki kl. V i VII

Nauczyciele Przedszkola

mgr Dominika Adamczyk – Lizak – wychowanie przedszkolne

mgr Grażyna Malinka – wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowanie przedszkolne


Nauczyciele Szkoły Podstawowej

I ETAP EDUKACYJNY

lic. Izabela Wołczyk – wychowawca klasy I, świetlica szkolna

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowawca klasy II

mgr Dorota Szczotka – wychowawca klasy III,  biblioteka

II ETAP EDUKACYJNY

ks. mgr Sławomir Zadora – religia kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz przedszkole

mgr Monika Dybał  – nauczyciel wspomagający

mgr Iwona Kłusak – wychowawca klasy VII, język polski kl. IV, V, VI, VII i VIII, biblioteka

mgr Łukasz Kręcichwost – wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne kl. IV-VIII, świetlica szkolna

mgr Izabela Płonka – muzyka kl. IV- V, VI, VII

mgr Dorota Małysa – doradztwo zawodowe kl. VIII (II półrocze)

mgr Tomasz Juraszek – edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

mgr Wiesław Sylwester Jakubiec – zajęcia komputerowe kl. I -III, informatyka kl. IV – VIII, technika kl. IV-VI, świetlica szkolna

mgr Anna Rybarska – wychowawca klasy IV,  język angielski kl. II-III,  IV oraz przedszkole

mgr Przemysław Chrostek – historia kl. IV-VIII, WOS kl. VIII

mgr Agnieszka Ścieszka – język niemiecki kl. VII i VIII

mgr Bogusława Włoch – wychowawca kl. V, przyroda kl. IV, geografia kl. V-VIII,  nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Wrona – matematyka kl.  VI, VII i IV, inspektor danych osobowych

mgr Anna Kliś –  biologia kl.V, VI, VII i VIII

mgr inż. Małgorzata Klimonda – fizyka kl. VII i VIII

mgr inż. Katarzyna Mika – chemia kl. VII i VIII

mgr Marta Pawlus Hulbuj – nauczyciel przyrody, biologii, chemii i fizyki oraz wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII (2 półrocze)

mgr Karolina Heller – logopeda

mgr Anna Stasica Dyrda – pedagog szkolny, zajęcia socjoterapeutyczne

 

Nauczyciele naszej szkoły, czasowo przebywający na urlopie.

mgr Marta Pawlus – Hulbój –  nauczyciel przyrody, biologii, chemii i fizyki oraz wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII

mgr Joanna Wiewióra – nauczyciel wspomagający, logopeda w szkole i w przedszkolu

mgr Edyta Krzak – wychowawca klasy początkowych, logopeda w szkole podstawowej, język polski

mgr Elżbieta Osmałek – Pyrgies –  język angielski kl. I, V- VII

Pracownicy wspomagający:

mgr Katarzyna Żarczyńska – pomoc nauczyciela / psycholog

 

Pracownicy administracji i obsługi technicznej szkoły: