Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

O nauczycielach

mgr Elżbieta Borowik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy,   nauczyciel matematyki kl. IV i VI

 

Nauczyciele Przedszkola

 

mgr Dominika Adamczyk – Lizak – wychowanie przedszkolne

mgr Grażyna Malinka – wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowanie przedszkolne

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

I ETAP EDUKACYJNY

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowawca klasy I

mgr Dorota Szczotka – wychowawca klasy II,  biblioteka

mgr Edyta Krzak – wychowawca klasy III, logopeda w szkole podstawowej, język polski kl. VII

 

II ETAP EDUKACYJNY

ks. mgr Janusz Dudek – religia kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz przedszkole

mgr Monika Dybał  – nauczyciel wspomagający

mgr Iwona Kłusak – wychowawca klasy VI, język polski kl. IV, V, VI i VIII, biblioteka

mgr Łukasz Kręcichwost – wychowawca klasy VII, wychowanie fizyczne kl. IV-VIII, świetlica

mgr Elżbieta Osmałek – Pyrgies – wychowawca kl .V, język angielski kl. I, IV-VI i VII

mgr Izabela Płonka – muzyka kl. IV- V, VI, VII

mgr Dorota Małysa – doradztwo zawodowe kl. VIII (II półrocze)

mgr Tomasz Juraszek – edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

mgr Wiesław Sylwester Jakubiec – edukacja informatyczna kl. I -III, informatyka kl. IV – VIII, technika kl. IV-VI, świetlica

mgr Anna Rybarska – wychowawca klasy VIII,  pedagog szkolny, język angielski kl. II-III,  VIII oraz przedszkole

lic. Przemysław Chrostek – historia kl. IV-VIII, WOS kl. VIII

mgr Agnieszka Ścieszka – język niemiecki kl. VII i VIII

mgr Bogusława Włoch – wychowawca kl. IV, przyroda kl. IV, geografia kl. V-VIII,  nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Wrona – matematyka kl.  V, VII i VIII, inspektor danych osobowych

mgr Anna Kliś –  biologia kl.V, VI, VII i VIII

mgr Małgorzata Klimonda – fizyka kl. VII i VIII

mgr inż. Katarzyna Mika – chemia kl. VII i VIII

mgr Małgorzata Zdechlik – WDŻ kl. IV – VIII (2 półrocze)

 

Nauczyciele naszej szkoły, czasowo przebywający na urlopie.

mgr Marta Pawlus – Hulbój –  nauczyciel przyrody, biologii, chemii i fizyki oraz wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII

mgr Joanna Wiewióra – nauczyciel wspomagający, logopeda w szkole i w przedszkolu

 

Nauczyciele i pracownicy wspomagający:

lic. Izabela Wołczyk – pomoc nauczyciela

lic. Anna Jura – pomoc nauczyciela