Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

O nauczycielach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy – mgr Elżbieta Borowik –  matematyka kl. V i VI

 

Nauczyciele Przedszkola

 

mgr Dominika Adamczyk – Lizak – wychowanie przedszkolne

mgr Grażyna Malinka – wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Ozimińska – wychowanie przedszkolne

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

I ETAP EDUKACYJNY

mgr Dorota Szczotka – wychowawca klasy I,  gimnastyka korekcyjna, biblioteka

mgr Edyta Krzak – wychowawca klasy II, logopeda w szkole podstawowej, język polski kl. VI

mgr Elżbieta Garncarczyk – wychowawca klasy III, plastyka kl. IV, V, VI i VII,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

II ETAP EDUKACYJNY

ks. mgr Janusz Dudek – religia kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz przedszkole

mgr Monika Dybał  – nauczyciel wspomagający

mgr Wiesław Sylwester Jakubiec  (w zastępstwie Barbary Kupczak)– edukacja informatyczna kl. I -III, informatyka kl. IV – VIII, technika kl. IV-VI, świetlica

mgr Iwona Kłusak – wychowawca klasy V, język polski kl. IV, V, VII i VIII, biblioteka

mgr Łukasz Kręcichwost – wychowawca klasy VI, wychowanie fizyczne kl. IV-VIII, świetlica

mgr Barbara Kupczak – muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka, technika, świetlica

mgr Elżbieta Osmałek – Pyrgies – wychowawca kl .IV, język angielski kl. IV-VI i VIII

mgr Katarzyna Ozimińska – nauczyciel wspomagający,

mgr Marta Pawlus – Hulbój – wychowawca kl VIII,  przyroda kl. IV, biologia kl. V – VIII, chemia kl. VII, VIII, fizyka VII, VIII, wychowanie do życia w rodzinie kl. IV-VIII

mgr Izabela Płonka (w zastępstwie Barbary Kupczak)  – muzyka kl. IV, V, VI, VII

mgr Paweł Roczyna – edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

mgr Anna Rybarska – wychowawca klasy VII,  język angielski kl. I-III,  VII oraz przedszkole

mgr Piotr Szczepaniak – historia kl. IV-VIII, WOS kl. VIII

mgr Agnieszka Ścieszka – język niemiecki kl. VII i VIII

mgr Joanna Wiewióra – nauczyciel wspomagający, logopeda w szkole i w przedszkolu

mgr Bogusława Włoch – geografia kl. V-VIII,  nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Wrona – matematyka kl. IV, VII i VIII