Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

O nauczycielach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy – mgr Elżbieta Borowik –  matematyka kl. IV, V i VII

 

Nauczyciele Przedszkola

 

mgr Dominika Adamczyk – Lizak – wychowanie przedszkolne

mgr Grażyna Malinka – wychowanie przedszkolne

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

I ETAP EDUKACYJNY

mgr Edyta Krzak – wychowawca klasy I, logopeda w szkole podstawowej, język polski kl. V

mgr Elżbieta Garncarczyk – wychowawca klasy II, plastyka kl. IV, V, VI i VII,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica

mgr Dorota Szczotka – wychowawca klasy III,  gimnastyka korekcyjna, biblioteka

 

II ETAP EDUKACYJNY

mgr Agnieszka Barcik Gąsiorek – język niemiecki kl. VII i VIII

ks. mgr Janusz Dudek – religia kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz przedszkole

mgr Wiesław Sylwester Jakubiec  (w zastępstwie Barbary Kupczak)– edukacja informatyczna kl. I, II, informatyka kl. IV, V, VII i VIII, zajęcia komputerowe kl. VI, technika kl. IV, V, zajęcia techniczne kl. VI

mgr Iwona Kłusak – wychowawca klasy VIII, język polski kl. IV, VI, VII i VIII, biblioteka

mgr Łukasz Kręcichwost – wychowawca klasy V, wychowanie fizyczne kl. VI, V, VI, VII i VIII, świetlica

mgr Barbara Kupczak – muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka, technika, świetlica

mgr Elżbieta Osmałek – Pyrgies – język angielski

mgr Katarzyna Ozimińska – nauczyciel wspomagający, świetlica

mgr Marta Pawlus – Hulbój – wychowawca kl VII,  przyroda kl. IV, VI, biologia kl. V, VII, VIII, chemia kl. VII, VIII, fizyka VII, VIII, wychowanie do życia w rodzinie kl. IV-VIII

mgr Izabela Płonka (w zastępstwie Barbary Kupczak)  – muzyka kl. IV, V, VI, VII

mgr Paweł Roczyna – edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

mgr Anna Rybarska (w zastępstwie Elżbiety Osmałek – Pyrgies) – wychowawca klasy VI,  język angielski kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz przedszkole

mgr Beata Sobek – nauczyciel wspomagający, świetlica

mgr Anna Stasica – pedagog szkolny, wychowawca kl. IV

mgr Piotr Szczepaniak – historia kl. IV, V, VII, VIII, historia i społeczeństwo kl. VI, WOS kl. VIII, etyka kl. I-VIII, świetlica

mgr Joanna Wiewióra – nauczyciel wspomagający, logopeda w szkole i w przedszkolu

mgr Bogusława Włoch – geografia kl. V, VII i VIII

mgr Alicja Wrona – matematyka kl. VI, VIII