Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYBĘDZY

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Przybędzy

z dnia 26 października 2020 r. ZASADY OCENIANIA I TRYB PRACY ZDALNEJ UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

Podstawa prawna:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego Continue reading

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół Continue reading

Nauka i zabawa – projekt matematyczny!

Nauka i zabawa – projekt matematyczny Mpotęga „Budujemy miasta”

W Szkole Podstawowej w Przybędzy od 14 września br. realizowany jest projekt matematyczny Mpotęga pod nazwą: Budujemy miasta… czyli mali urbaniści, refundowany przez MBANK.

Autorem i prowadzącą zajęcia jest dyrektor Continue reading

Informacja dyrektora szkoły w sprawie kształcenia zdalnego

Od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych, w tym i naszej, przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III  będą funkcjonowały bez zmian. Nauka w tych klasach odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Continue reading

Samorząd uczniowski 2021/2022

Samorząd uczniowski 2021/2022

W dniu wczorajszym odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego (SU).

W wyborach udział wzięło pięć kandydatek. W dniu dzisiejszym szkolna komisja podliczyła głosy i wyłoniła następujący skład:

Przewodniczącą SU jest: Liliana KŁUSAK

Zastępca przewodniczącej: Julia JAMBOR

Sekretarz:  Ewelina KŁUSAK Continue reading

Wychowawcy klas serdecznie zapraszają rodziców naszych uczniów na spotkanie w poniedziałek 14 września 2020.

Rodziców uczniów klas 1 – 4 zapraszamy na godzinę 17.00

Rodziców uczniów klas 5 – 8 zapraszamy na godzinę 17.45

W godzinach 17.45 do 18.15 odbędzie Continue reading

Procedury odbioru książek i podręczników

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur, podręczników szkolnych oraz innych materiałów bibliotecznych. Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone Continue reading