Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYBĘDZY

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Przybędzy

z dnia 26 października 2020 r. ZASADY OCENIANIA I TRYB PRACY ZDALNEJ UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

Podstawa prawna:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego Continue reading

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół Continue reading

Nauka i zabawa – projekt matematyczny!

Nauka i zabawa – projekt matematyczny Mpotęga „Budujemy miasta”

W Szkole Podstawowej w Przybędzy od 14 września br. realizowany jest projekt matematyczny Mpotęga pod nazwą: Budujemy miasta… czyli mali urbaniści, refundowany przez MBANK.

Autorem i prowadzącą zajęcia jest dyrektor Continue reading

Informacja dyrektora szkoły w sprawie kształcenia zdalnego

Od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych, w tym i naszej, przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III  będą funkcjonowały bez zmian. Nauka w tych klasach odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Continue reading