Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W  PRZYBĘDZY

dyrektor mgr Elżbieta Borowik

 

MÓW DZIECKU, ŻE JEST

DOBRE,

ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI.”

Janusz Korczak.

Szkoła i Przedszkole położone są w malowniczym zakątku Kotliny Żywieckiej u podnóża Matyski i Sotu,  w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na Matyskę prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Przybędzawieś w województwie śląskim, w powiecie żywieckim w gminie Radziechowy-Wieprz, licząca ok. 1000 mieszkańców.

Przybędza istnieje samodzielnie jako wieś od 2002 roku, wcześniej była przysiółkiem sąsiednich Radziechów.

Położenie wsi

Wieś leży przy drodze ekspresowej S1 Bielsko-BiałaZwardoń. Od południa sąsiaduje z Węgierską Górką, od wschodu z Wieprzem, a od północy z Radziechowami. Przez wieś płynie potok o tej samej nazwie – Przybędza, nazywany przez mieszkańców Przybędzanką.

We wsi znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa, a także punkt lekarski, punkt gminnej biblioteki, siedziba straży pożarnej OSP Przybędza i świetlica środowiskowa. Działa też Koło Gospodyń Wiejskich.

Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca

Nad miejscowością góruje Matyska (609 m. n.p.m.) – wzniesienie położone między Przybędzą a Radziechowami – i z tych dwóch miejscowości prowadzi droga na szczyt. Na szczycie w roku jubileuszowym został wzniesiony Krzyż Milenijny i kapliczka. Miejsce to nazywane jest Golgotą Beskidów. Wzdłuż ścieżki prowadzącej na górę od strony Radziechów zbudowane zostały stacje drogi krzyżowej.

Parafia

We wsi znajduje się kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej; siedziba parafii, erygowanej 26 sierpnia 2013 roku (w 30-lecie powstania świątyni). Pierwszym proboszczem tej wspólnoty został ks. Janusz Dudek. Parafia w Przybędzy to ewenement, gdyż rzadko kiedy dana wspólnota staje się od razu parafią, najczęściej takie wydarzenie poprzedza utworzenie ośrodka duszpasterskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyb%C4%99dza

 

Zespół  posiada bogatą bazę dydaktyczną i  wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada:

 • 7 klas lekcyjnych
 • Pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt i Internet
 • Świetlicę ze stołówką
 • Bibliotekę
 • Zastępczą salę gimnastyczną
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej
 • Salę do zajęć indywidualnych (pedagog, logopeda)
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw

 

ŚWIETLICA

W Szkole funkcjonuje bogato wyposażona, przestronna świetlica szkolna, w której codziennie mogą przebywać dzieci pod troskliwą opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Uczniowie mogą tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania biorąc udział w różnych zajęciach, np. plastycznych, komputerowych, muzycznych, technicznych, regionalnych.

Atrakcje Szkoły

Nasza Szkoła przez cały rok organizuje różne imprezy, akcje np.

 • wyjazdy do kina, teatru
 • cykliczne wyjazdy do aquaparku
 • wycieczki piesze i autokarowe
 • zabawy andrzejkowe i karnawałowe, dyskoteki szkolne
 • akcje charytatywne
 • kiermasze ozdób świątecznych
 • wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Dzień Chłopaka
 • jasełka i wspólne kolędowanie
 • warsztaty folklorystyczne
 • Szkolny Konkurs Recytatorski
 • zawody sportowe
 • Dzień Dziecka
 • Piknik Rodzinny
 • akademie  z okazji świąt narodowych
 • dzień otwarty placówki

 

Obecnie w Zespole prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

 • Zespół Pop – Folkowy
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów z plastyki, języka angielskiego, informatyki, matematyki, j. Polskiego
 • zajęcia regionalne (taniec, zwyczaje, tradycje ludowe)
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • nauka pływania

 

 

W Zespole były realizowane projekty unijne:

 • Pierwszaki-droga do wiedzy, pierwsze uczniowskie doświadczenia,
 • Radosna szkoła
 • Przedszkolaki naszą przyszłością
 • Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz