Koncepcja szkoły

Koncepcja Szkoły

                                                                                       

 „MÓW DZIECKU, ŻE JEST

DOBRE,

ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI.”

Janusz Korczak.

            

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy