Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Koncepcja szkoły

Koncepcja Szkoły

                                                                                       

 „MÓW DZIECKU, ŻE JEST

DOBRE,

ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI.”

Janusz Korczak.