Uroczystość nadania imienia, przekazanie sztandaru i otwarcie sali sportowej

Nasze marzenia się spełniły!!!

29 września 2023r. to data, która przejdzie do historii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy, jako dzień radości dla całej społeczności. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu w Przybędzy, uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej oraz oficjalne uroczyste otwarcie nowej hali sportowej.

Z okazji tak wielkiego wydarzenia, została zorganizowana uroczystość z udziałem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Pana Macieja Miki oraz wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Polski Pan Grzegorz Puda, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Pępek oraz Pan Kazimierz Matuszny, Radna Sejmiku Śląskiego Pani Agnieszka Biegun, Zastępca Dyrektora Delegatury w Bielsku Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Elżbieta Sobieska, Starosta Powiatu Żywieckiego Pan Andrzej Kalata wraz z Radnymi Panią Jadwigą Jurasz, Panem Jackiem Jarco oraz Panem Janem Witkowskim, Radni Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z Przewodniczącym Rady Panem Jackiem Świniańskim na czele, Proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Przybędzy ks. Sławomir Zadora, pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz z Sekretarzem Gminy Panem Grzegorzem Bielą na czele, Skarbnik Gminy Radziechowy-Wieprz Pani Barbara Pietrysko, Kierownik Referatu Oświaty Pani Małgorzata Piela wraz z urzędnikami referatu. Kierownik GOPS Radziechowy-Wieprz Pani Maria Skolarz, Dyrektorzy szkół
i przedszkoli z terenu gminy, przedstawiciele instytucji współpracujących z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, a także rodzice, emerytowani nauczyciele i przyjaciele ZSP w Przybędzy.

Swoją obecnością zaszczycili nas również byli dyrektorzy naszej placówki:

Pani Maria Prochownik dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybędzy w latach 1980-1983

Pani Danuta Bochenek dyrektor Publicznego Przedszkola w Przybędzy

Pani Maria Majcher dyrektor ZSP w Przybędzy w latach 1986-2012

Pani Elżbieta Borowik dyrektor ZSP w Przybędzy w latach 2012-2022

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przybędzy, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Sławomir Zadora. Podczas Mszy Św. Przedstawiciele Rady Rodziców poprosili ks. Proboszcza o poświęcenie Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przybędzy. Liturgię uświetnili swoim występem muzycy z kapeli Grojcowianie.

Oprawę liturgiczną przygotowali nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Po zakończonej Eucharystii w pochodzie za pocztami sztandarowymi wszyscy udaliśmy się
do nowej hali sportowej na oficjalne uroczystości.

Obchody rozpoczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przybędzy oraz Sztandarów placówek oświatowych z Gminy Radziechowy- Wieprz i wspólnego odśpiewania hymnu. Następnie Goście zostali uroczyście przywitani przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybedzy Panią Alicję Wronę.

Pani Dyrektor przybliżyła sylwetkę wybranego przez nas patrona, a następnie nastąpił uroczysty moment nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Przybędzy. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Świniański odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie nadania imienia. Symbolicznego odsłonięcia tablic z nową pełną nazwą placówek dokonali Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Świniański.

Następnie rozpoczął się ceremoniał przekazania Sztandaru Dyrektorowi przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor przyjęła Sztandar zapewniając, że jest on symbolem wartości, jakie są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie przekazała Sztandar uczniom, którzy zapewnili o tym, że będą strzegli Jego honoru. Po tym nastąpiło uroczyste ślubowanie wychowanków na nowy Sztandar.

Doniosłym momentem tego wydarzenia było również otwarcie obiektu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Tutaj głos zabrał Pan Wójt Gminy przybliżając inwestycję budowy hali sportowej w Przybędzy.

W kolejnym etapie uroczystości nastąpiło poświęcenie tablic i hali sportowej przez
ks. Proboszcza.

Następnie Pani Dyrektor oddała głos zaproszonym gościom. Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez naszych uczniów i wychowanków.

Występ bardzo się podobał, czego dowodem były gromkie brawa, publicznie wyrażane słowa uznania i gratulacje od zabierających kolejno głos gości. Gratulacje i podziękowania kierowane były również do władz Gminy Radziechowy-Wieprz za determinację przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim było wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego.

Obchody zakończyły się spotkaniem w Domu Ludowym w Przybędzy. Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze i zapisze się w historii Szkoły i Przedszkola.

Cała społeczność szkolno-przedszkolna pragnie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania nowej hali sportowej, która była naszym marzeniem, na każdym etapie jej realizacji, począwszy od podjęcia decyzji o budowie, poprzez prace projektowe, budowlane, wykończeniowe i związane z wyposażeniem budynku.

Dziękujemy przedstawicielom strony rządowej, obecnym Panom Ministrom, Państwu Parlamentarzystom, przedstawicielom Władz Samorządowych Województwa Śląskiego oraz Powiatu Żywieckiego, przedstawicielom Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Bielsku – Białej, osobom Duchownym, Radnym Rady Gminy Radziechowy – Wieprz, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, pracownikom Gminy Radziechowy – Wieprz oraz wszystkim Przyjaciołom naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystości.

Dziękujemy Posłowi RP Panu Kazimierzowi Matusznemu, Radnemu Powiatu Panu Janowi Witkowskiemu, byłemu Posłowi Panu Jackowi Falfusowi za zaangazowanie w dzieło tworzenia naszego obiektu sportowego.

Serdeczne dziękujemy Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz Panu Maciejowi Mice za takie kierowanie polityką oświatową w gminie, która zmierza do polepszania warunków nauki i pracy, za wsparcie, życzliwość. Oprócz obiektu hali sportowej wypiękniał nam również budynek szkoły. Jesteśmy świeżo po termomodernizacji, odnowieniu zarówno wewnatrz jak i na zewnątrz. Mamy dzięki takim działaniom władz szkołę na miarę XXI wieku. Dziękujemy Panu Radnemu Janowi Koścowi za wyjątkowe, ciągłe wsparcie i poświęcenie dla nas. Za podejmowany trud i wysiłek dla dobra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy.

Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Borowik, za kadencji której rozpoczeła się budowa hali sportowej.

Dziękujemy Panu inspektorowi Marcinowi Holbowskiemu, który nadzorował budowę hali sportowej

Swoją wdzięczność kierujemy w stronę rodziców naszych uczniów za wsparcie, za pomoc w realizacji dzisiejszego dnia. Radzie Rodziców na czele z Panią Renatą Jambor oraz panią Alicją Widuch za ufundowanie pięknego Sztandaru Szkoły.

Dziękujemy kapeli góralskiej Grojcowianie za uświetnienie uroczystości.

Dziękujemy strażakom z OSP w Przybędzy na czele z Prezesem Panem Kazimierzem Malinką, którzy zawsze służą nam pomocą. Dziękujemy za wsparcie Pani Marii Górnej – Sołtys Przybędzy, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim za życzliwość, za ciepłe słowa, wsparcie, za upominki których tak naprawdę się nie spodziewaliśmy, a z pewnością będą służyć dzieciakom.

Gratulacje od Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kurator Oświaty

Gratulacje od Pana Kazimierza Matuszyny – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Gratulacje od Pani Małgorzaty Pępek- Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy