Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia dodatkowe w ramach godzin do dyspozycji dyrektora  w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Prowadzący Nazwa zajęć Termin realizacji
1. E. Borowik Kółko matematyczne dla klasy VII środa, 8.00-8.45
2. D. Szczotka Kółko matematyczne dla klasy II środa, 11.50-12.25
3. E. Krzak Kółko matematyczne dla klasy III poniedziałek, 12.45-13.30
4.
5. E. Osmałek-Pyrgies Kółko z języka angielskiego dla klasy VI poniedziałek, 11.50-12.25
6. Kółko z języka angielskiego dla klasy VIII czwartek, 8.55-9.40
7. Kółko biologiczne dla klasy VII poniedziałek, 13.40-14.25
8. Łukasz Kręcichwost SKS dla klasy IV i V poniedziałek, 13.30-15.20
9. Łukasz Kręcichwost wyjazdy na basen zgodnie z harmonogramem