Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia dodatkowe w ramach godzin do dyspozycji dyrektora  w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp. Prowadzący Nazwa zajęć Termin realizacji
1. E. Borowik Kółko matematyczne dla klasy VI środa, 8.00-8.45
2. D. Szczotka Kółko matematyczne dla klasy I środa, 11.50-12.25
3. E. Krzak Kółko matematyczne dla klasy II poniedziałek, 12.45-13.30
4. E. Garncarczyk Kółko matematyczne dla klasy III poniedziałek, 11.50-12.25
5. E. Osmałek-Pyrgies Kółko z języka angielskiego dla klasy V poniedziałek, 11.50-12.25
6. E. Osmałek-Pyrgies Kółko z języka angielskiego dla klasy VIII czwartek, 8.55-9.40
7. M. Pawlus-Hulbój Kółko biologiczne dla klasy VII poniedziałek, 13.40-14.25
8. Łukasz Kręcichwost SKS dla klasy IV i V poniedziałek, 13.30-15.20
9. Łukasz Kręcichwost wyjazdy na basen zgodnie z harmonogramem